Hakkımızda

PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen platformumuzu kullanmadan evvel bu Platform Kullanım Koşulları”nı dikkatlice okuyunuz.

Pendik Fotoğraf Platformu, kullanıcıların aşağıdaki şartları kabul ettiğini varsaymaktadır:

Platformdaki web sayfaları Pendik Belediyesinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) platformda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, platformdaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1. Pendik Belediyesi hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını herzaman saklı tutar.

1.2. Pendik Belediyesi, Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden,teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, platformun kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya dabunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi birbaşka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4. Kullanıcı, platform içindeki faaliyetlerinde, platformun herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka, adaba ve kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Pendik Belediyesi, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

1.5. Platformun kullanıcıları birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Telif Hakları

2.1. İşbu platformda Kullanıcı, yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı tarafından platforma yüklenmiş olan fotoğraflar Pendik Belediyesine ait tüm mecralarda kullanılabilir.

3. Gizli Bilgi

3.1. Pendik Belediyesi, platform üzerinden Kullanıcı’nın ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adı-soyadı, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

4.1. Kullanıcı; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4.2. Kullanıcı, platform ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Pendik Belediyesi sorumlu tutulamaz.

5. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

5.1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

6.1. Pendik Belediyesi, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7. Tebligat

7.1. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Pendik Belediyesinin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

8. Delil Sözleşmesi

8.1. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.